NEN 1010

NEN 1010 is de norm waar nieuw aangelegde elektrische installaties aan moeten voldoen. Dit is de laagspanningsnorm voor elektrische installaties Deze inspectie wordt uitgevoerd op elektrische installaties in woon- en bedrijfsgebouwen. Dit omvat nieuwe installaties maar ook uitbreiding en aanpassing van bestaande installaties. De NEN 1010 wordt toegepast bij oplevering van projecten of bij controles van installaties.

MRO Elektrotechniek kan als gecertificeerd inspecteur deze onafhankelijke inspecties voor u verzorgen.

NEN 3140

Inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

De Nederlandse wet schrijft voor dat elektrische installaties en apparatuur veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 geeft de nodige voorschriften, die gebruikt kunnen worden om aan deze verordening te voldoen. Naleving van NEN 3140 is de beste manier om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Dit is een keuring aan bestaande elektrische installaties, machines en elektrische gereedschappen. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het verplicht om regelmatig arbeidsmiddelen en elektrisch gereedschap te keuren conform NEN 3140.

MRO Elektrotechniek kan als gecertificeerde inspecteur deze onafhankelijke inspecties voor u verzorgen. Na afloop van de inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de gecertificeerde inspecteur.

SCIOS Scope 8

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Door het laten uitvoeren van een gecertificeerde SCIOS Scope 8 keuring, ontworpen volgens ARBO- voorschriften, werkt u mee aan een veilige werkomgeving wat betreft het werken aan, met en nabij elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Tijdens de Scope 8 keuring wordt beoordeeld of aan de NEN 3140 norm wordt voldaan.

SCIOS Scope 10

Met een gecertificeerde SCIOS Scope 10 keuring, die in het leven is geroepen door de verzekeringsmaatschappijen, voldoet het elektrische materieel binnen uw organisatie aan de brandveiligheidseisen.

Wij begrijpen dat u de veiligheid van uw medewerkers en uw bedrijf voorop stelt. Bij brand wilt u natuurlijk dat de verzekeringsmaatschappij de geleden schade aan en van belangrijke apparatuur, elektrische apparatuur en zelfs bedrijfspanden direct restitueert.

Het uitvoeren van een Scope 10 inspectie is meestal een vereiste voor het afsluiten van een brandverzekering. Tijdens de Scope 10 inspectie die wordt uitgevoerd door één van onze SCIOS gecertificeerde inspecteurs, worden de elektrische installaties in uw bedrijf gecontroleerd of het voldoet aan de veiligheidseisen volgens de Scope 10.

MRO Elektrotechniek voert als gecertificeerde inspecteur graag deze SCIOS Scope 8 en/of 10 inspectie voor u uit.