NEN 3140
Inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen

De Nederlandse wet schrijft voor dat elektrische installaties en apparatuur veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 geeft de nodige voorschriften, die gebruikt kunnen worden om aan deze verordening te voldoen. Naleving van NEN 3140 is de beste manier om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Dit is een keuring aan bestaande elektrische installaties, machines en elektrische gereedschappen. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het verplicht om regelmatig arbeidsmiddelen en elektrisch gereedschap te keuren conform NEN 3140.

MRO Elektrotechniek kan als gecertificeerde inspecteur deze onafhankelijke inspecties voor u verzorgen. Na afloop van de inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de gecertificeerde inspecteur.

Neem contact op